Acest site web nu reprezintä în mod necesar pozitia oficialä a Comisiei Europene.
Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeanä în Romania, cât si pentru informatii detaliate privind statutul de membru al Romaniei la Uniunea Europeanä, vä invitäm sä vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în Romania.

Legãturi utile